Monthly Archives: December 2012

વર્લ્ડ માઈનસ ફેસબુક


| સંદેશ | સંસ્કાર પૂર્તિ | લોલમ લોલ | ૧૭-૦૬-૨૦૧૨ | અધીર અમદાવાદી |   ફેસબુક નહોતુ ત્યારે પણ દુનિયા પોતાની ધરી પર ગોળ ફરતી હતી. ફેસબુક નહિ હોય તો પણ દુનિયા ગોળ જ ફરશે. પણ ૨૦૨૦માં ફેસબુક બંધ થઈ જશે એવી આગાહી જ્યારથી કોઈ એરિક જેક્સન નામનાં કાળમુખાએ … Continue reading

Posted in jambuda | 1 Comment

બેબી બચ્ચનની ગ્રહદશા


| સંદેશ  | સંસ્કાર પૂર્તિ | લોલમ લોલ | ૨૦-૧૧-૨૦૧૧ | અધીર અમદાવાદી | બચ્ચન બેબીનો જન્મ મિથુન રાશિમાં થયો છે. મિથુન રાશિમાં ક, છ અને ઘ અક્ષર પર નામ પડે પણ અભિષેકે એનું નામ ‘અ’ પરથી પાડવાનું નક્કી કર્યું છે … Continue reading

Posted in જાંબુડા, દિકરી, jambuda | Tagged , | Leave a comment