બ્રાહ્મણો ના ગોત્ર અને પ્રવર (Brahmin gotra and pravar system)


સંપાદન:મુકુંદરાય દવે (જાંબુડા -જામનગર)

Shri_Gaudapadacharya_Statue1IMG_20150202_084655

Brahmin gotra system - FamilypediaBrahmin gotra system - 3Brahmin gotra system - 4Brahmin gotra system - 5Brahmin gotra system - 6Brahmin gotra system - 7Brahmin gotra system - 8Brahmin gotra system - 9Brahmin gotra system - 10Brahmin gotra system - 11Brahmin gotra system - 13Brahmin gotra system - 14Brahmin gotra system - 16Brahmin gotra system - 17Brahmin gotra system - 18Brahmin gotra system - 19Brahmin gotra system - 20IMG_20150202_085232Brahmin gotra system -22Brahmin gotra system - 24Brahmin gotra system - 25IMG_20150202_085306

This entry was posted in જાંબુડા, દિકરી, jambuda. Bookmark the permalink.

5 Responses to બ્રાહ્મણો ના ગોત્ર અને પ્રવર (Brahmin gotra and pravar system)

 1. JAYESH says:

  any informatiion about old name of kathlal,dist kheda?
  JAYESH RAVAL

  Like

 2. Kashyap pandya says:

  krishnakantbhaiji aapnu kam khub j saras che. aape brahmano na gautr ane pravar vishe khub j sari ane anmol mahiti aapi che.
  aapno khub khub aabhar. Mahadev har.

  Like

 3. Rahulvyas says:

  જય શ્રી કૃષ્ણ
  મોઢ બ્રાહ્મણ .. કોબરી ( સીધ્ધપુર ) બામણ વાળા
  ની મહિતી આપો..

  Like

 4. dipali2505 says:

  Sir ple sand me my gotra is jatukarni , mehta sir name but my kuldevi ? My famaly histry is not match so sand my o.r village kuldevi

  Like

 5. dipali2505 says:

  Sir ple sand me my gotra is jatukarni , mehta sir name but my kuldevi ? My famaly histry is not match so sand my o.r village kuldevi

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.