ઓખાહરણ સંપૂર્ણ


કોરોના કાળ માં ઘરે બેઠા સાંભળો સંપૂર્ણ ઓખાહરણ . સાંભળો સંભળાવો અને શેર કરો મિત્રો ને પણ સંભળાવો .અહીં લિંક આપેલ છે ,

#okhaharan #okha #premanand #jivanjyot Mother Parvati’s curse and blessing, dream of marriage with Aniruddha in Okha, picture of Aniruddha through Chitralekha, #ઓખાહરણ. #ઓખાહરણકથા​ ઓખાહરણ ભાગ 1 :https://youtu.be/kVicPaSIWtg ઓખાહરણ ભાગ 2 : https://youtu.be/p9D4mx4L4es ઓખાહરણ ભાગ 3 : https://youtu.be/gx1gjtJG68Q ઓખાહરણ ભાગ 4 : https://youtu.be/MRR-oZv7lac ઓખાહરણ ભાગ 5: .https://youtu.be/2xc-idSQ6ck ઓખાહરણ ભાગ 6 : https://youtu.be/Jg5s_Bacaak ઓખાહરણ ભાગ 7: https://youtu.be/k30eANwi58Q ઓખાહરણ ભાગ 8 : https://youtu.be/II7P-q0JDaA okhaharan,કડવું ૧ લુ, okha haran story, okhaharan, okha, okha haran katha, ઓખાહરણ, ઓખાહરણ ની વાર્તા, ઓખાહરણ ગુજરાતી ફિલ્મ, ઓખાહરણ નું આખ્યાન, ઓખાહરણની કથા, ઓખાહરણ વાર્તા, ઓખાહરણ ની વાર્તા, ઓખાહરણ પ્રેમાનંદ, ઓખાહરણ pdf, ઓખાહરણ આખ્યાન , ઓખાહરણ ની વાર્તા, ઓખાહરણ પ્રેમાનંદ, ઓખાહરણ નો પહેલો ભાગ, ઓખાહરણ વાર્તા, ઓખાહરણ ભાગ 1, ઓખાહરણ ભાગ 3, ઓખાહરણ સંભળાવો, ઓખાહરણ ભાગ પહેલો, ઓખાહરણ mp3, ઓખાહરણ આખ્યાન,, ઓખાહરણ ની વાર્તા, ઓખાહરણ ગુજરાતી ફિલ્મ. ઓખાહરણ નું આખ્યાન, ઓખાહરણની કથા, સાથે ઓખાહરણ, ઓખાહરણ વાર્તા, okha haran part 1, okha haran gujarati movie, okha haran bhag 1, okha haran story in gujarati, okha haran katha, okha haran akhiyan, okha haran story, okha haran song, okha haran story in hindi, ઓખાહરણ જે સાંભળે ચેત્ર માસ , તાવ ટોળી ત્યાં નાં આપે ત્રાસ . શુકદેવજી કહે સુણો પરીક્ષિત રાય , ઓખાહરણ નો અતિ મહિમાય આ હરિહર કથા અતિ પાવન ,તાવ ટોળી થાય ત્યાંથી પલાયન . શિવજી એ દીધું બાણાસુર ને જ્ઞાન , મદ,મત્સર છોડવા કીધું ભાન શિવ શરણ બાણાસુર જાય , અહંકાર થી છૂટો થાય . બ્રહ્માજીહરિહર મિલન થાય . દત્તલીલાં જોઈ સહુ હરખાય . કૃષ્ણ એ ચક્ર પાછું વાળ્યું , ધરતી પર શુભ શુભ સર્જાયું . બ્રહ્માહરિહર લીલાં જોઈ , બાણાસુર ની મતિ બદલાઈ . ઓખાનું કરવા કન્યાદાન ,બાણાસુર તેડાવે જ્દુરાય ની જાન . દ્વારિકાથી તેડાવી સહુ નાર ,ગરુડે ચડી આવી સહુ જાદવ નાર . માનુની મંગલ ગીતો ગાય , ઓખાઅનિરુધ્ધ લગ્ન લેવાય . અનિરુધ્ધહરણ કરનારી ચિત્રલેહા માત , ઓખાહરણ કરાવે સાક્ષાત . દ્વારિકા જઈ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન , આપે ઓખાને દૈવી વરદાન . પાવન થયો અસુર બાણાસુર ,આપીયો પુત્ર ગયાસુર. શુકદેવજી ને કથા સુણી , પાવન થાય પાંડવપુત્ર પરીક્ષિત . પ્રેમાનંદ પાવન કરે , ઓખાહરણ નો વિસ્તાર કરી . ચૈત્ર માસે મીનારક માંહ્ય , સાંભળે ,ગાયે જે ઓખાહરણ . માં વિધાતા તેને દ્વારે જાય , ચૈત્ર અમાસે સહના ભાગ્ય બદલાય . વિનવું ગણપતિ નવદુર્ગામાય , પૂરી કરજો અમ મન ની ઈચ્છાય . આરાધું ઇષ્ટ ગુરુવર્ય કરજોડ પરિચય મહાકવિ પ્રેમાનંદ કૃત ઓખાહરણની શરૂઆત ગણેશ સ્તુતિથી થાય છે અને ત્યાર પછી કુલ ૯૩ કડવામાં કથા વહેંચાયેલી છે. ઓખાહરણ એ ગુજરાતી ભાષાના આખ્યાન સાહિત્ય પ્રકારમાં ગણાય છે. આથી આ રચના પદ્ય રચના હોય છે. દરેક કડવું (પ્રકરણ) ચોક્કસ પ્રકારના રાગમાં ગાવાનું હોય છે. okha haran,okha haran part 1,ચૌત્ર મહિના માં સાંભળવામાં આવતી ઓખા હરણ ની કથા,okhaharan in gujarati,okhaharan story in gujarati,okhaharan in gujarati full,okhaharan in gujarati video,okhaharan in gujarati pdf,okhaharan in gujarati story,okha JIVAN JYOT #JIVANJYOT #JIVAN_JYOT #JEEVAN_JYOT जिवन ज्याेत ,JIVAN JOT , jivanjot, जिवनज्याेत, ज्याेत LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

This entry was posted in jambuda and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.